Scientix resursi – Hypatia projekat

U narednih nekoliko članaka odlučila sam da posebnu pažnju posvetim resursima koje možemo da koristimo u radu sa učenicima, a nalaze se na Scientix portalu.

Pre svega želim da napomenem da je odnedavno Scientix portal preveden i na hrvatski jezik, što će i nastavnicima sa srpskog govornog podrjučja značajno olakšati korišćenje ovog portala. Stoga pre nego krenete da pretražujete resurse možete u listi jezika, koja se nalazi u meniju na vrhu stranice, odabrati hrvatski jezik.

Hypatia projekat

Hypatia projekat koji se finansira iz EU fonda Horizon 2020, a cilja na kreiranju teoretskog okvira rodno inkluzivnog procesa u okviru STEAM obrazovanja. Bitan produkt ovog projekta je upravo priručnik za nastavnike. Priručnik je alatka koja nastavnicima prirodnih nauka može olakšati proces motivisanja različitih društvenih i rodnih struktura u različitim razredima osnovnih i srednjih škola. Još bitnije je to da je ova alatka prevedena na srpski jezik, a nastavnici je mogu preuzeti sa sledećeg linka:

Link za Hypatia priručnik

Naravno, ukoliko budete pretraživali Scientix portal u resursima ćete naći takođe ovaj link kao i opis projekta i priručnika.

scientix-hypatia-serbia

Kao neko ko je ima prilike u Centru za razvoj nauke u Beogradu da prisustvuje Hypatia radionicama, kao i da ih isproba u školi, mišljenja sam da je ovo vemao dobar korak ka urodnjavanju obrazovnog procesa. A zašto urodnjavati bilo šta? Konkretno, tendencije mnogih država u poslednjih nekoliko godina su okrenuta ka iskorišćavanju maksimuma resursa. Evropska komisija je prepoznala veliki kapacitet koji do današnjeg dana nije iskorišćen, a nalazi se u ženama. Odatle kreće strategija koja ima za cilj upravo to, motivisanje devojaka i žena da se bave prirodnim naukama poput elektonskog inžinjerstva, robotike, mašinstva i ostalim naučnim oblastima koje su u prošlosti sagledavane kao rodno predodređene za dečake.

Pogledajte priručnik pa nam napišite šta mislite o njemu, koliko je aplikabilan u mlađim, a kojiko u starijim razredima, da li ste nakon realizacije nekih aktivnosti preporučenih priručnikom primetili razliku u interesovanju devojaka, ali i dečaka za STEAM predemete, koje bi ste aktivnosti/segmente iz priručnika izdvojili kao posebno korisne?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s