SPW11@FCL

Jedanaestoj radionici u Učionici budućnosti koja je odžana od 18. do 20. marta 2016. godine prisustvali su Mitričeski Bojana i Pecikoža Ivana.

#Scientix

#Scientix