Druga Scientix konferencija

Druga Scientix konferencija održana je od 24. do  26. oktobra  2014. godine u Briselu.

Konferencija je u tri dana okupila 70 predavača, bilo je 14 radionica, 7 okruglih stolova i 25 izložbenih štandova i više od 600 učesnika.

Scientix ambasadori iz zemalja bivše Jugoslavije imali su zajedničku radionicu  Elevator pitch na ideju koleginice Tatjane Gulič iz Slovenije: